23 mar 2009

Konferencja podsumowująca realizację PPWOW w 2008 roku ph: „Integracja szansą na rozwój Gminy Frysztak"

Konferencja została zorganizowana 19 marca 2009 r., dla osób zaangażowanych w realizację projektów w ramach PPWOW w 2008 roku, liderów społecznych oraz koordynatorów. Zaproszeni zostali radni Gminy Frysztak, sołtysi, dyrektorzy szkół, członkowie komisji konkursowej, grupy roboczej, osoby zaangażowane w przygotowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. W spotkaniu uczestniczyło około 120 osób. Była to okazja do zaprezentowania wszystkich zrealizowanych na terenie Gminy Frysztak, w 2008 roku projektach. Całkowity koszt: 2.000,00 zł

0 komentarze:

Prześlij komentarz