Ziemia Frysztacka

Witamy na stronie stowarzyszenia Ziemia Frysztacka. Głównym celem naszej organizacji jest promocja i działanie na rzecz naszej małej jakże piękniej ojczyzny czyli Gminy Frysztak.

22 lis 2009

Tak niewiele potrzeba…

Pod takim hasłem realizowana była usługa dla mieszkanek wsi Stępina i Kobyle, osób przewlekle chorych, wymagających całodobowej opieki, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Realizacja zadania polegała na sprawowaniu opieki nad beneficjentkami podczas nieobecności członków ich rodzin.
Do pomocy i opieki nad chorymi zatrudnione zostały opiekunki, które w okresie od 06.04.2009-20.11.2009r. przez 4 godz. dziennie przebywały z chorymi, przygotowywały i podawały posiłki, pomagały w zakresie czynności higienicznych, sadzały na wózek inwalidzki, zapewniały poczucie bezpieczeństwa.
Całkowity koszt projektu – 12.880,00 zł

28 kwi 2009

Chcę być piękna, nowoczesna i zadbana – czyli wiosenne metamorfozy

Projekt skierowany została do kobiet z różnych grup społecznych i wiekowych. Zarówno do kobiet aktywnych zawodowo, jak i pań bezrobotnych. Brak odwagi i umiejętności oraz zamieszkiwanie na terenie wiejskim ograniczały im możliwość radykalnej zmiany swojego image’u i utrudniały odnalezienie swojego miejsca na konkurencyjnym rynku pracy.
Spotkanie odbyło się w niedzielę, 26 kwietnia, w godzinach 15:00-19:00, w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej we Frysztaku. Beneficjentki miały możliwość skorzystania z usług i porad profesjonalistów w dziedzinie wizerunku i stylizacji. Do współpracy zaprosiliśmy kosmetyczkę, manicurzystkę, fryzjerkę oraz masażystę. Każda z beneficjentek mogła skorzystać z kilku zabiegów.
Całkowity koszt: 2.400,00 zł.

23 mar 2009

Konferencja podsumowująca realizację PPWOW w 2008 roku ph: „Integracja szansą na rozwój Gminy Frysztak"

Konferencja została zorganizowana 19 marca 2009 r., dla osób zaangażowanych w realizację projektów w ramach PPWOW w 2008 roku, liderów społecznych oraz koordynatorów. Zaproszeni zostali radni Gminy Frysztak, sołtysi, dyrektorzy szkół, członkowie komisji konkursowej, grupy roboczej, osoby zaangażowane w przygotowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. W spotkaniu uczestniczyło około 120 osób. Była to okazja do zaprezentowania wszystkich zrealizowanych na terenie Gminy Frysztak, w 2008 roku projektach. Całkowity koszt: 2.000,00 zł

6 mar 2009

Wygraj z rakiem!

Kolejne działanie stowrzyszenia w kierunku profilaktyki i promocji zdrowia. Tym razem usługa skierowana została do kobiet młodych, w przedziale wiekowym 20 – 50 lat, nieobjętych ogólnopolskim programem Profilaktyki Raka Piersi. Z badań skorzystały kobiety aktywne zawodowo, osoby z obciążeniami genetycznymi i te, którym własne zdrowie nie jest obojętne. Jedynym ograniczeniem był wymóg wiekowy. W ciągu dwóch dni ze specjalistycznych badań i konsultacji w prywatnym gabinecie lekarskim w Strzyżowie skorzystało 69 kobiet, mieszkanek gminy Frysztak. Wszystkim osobom objętym projektem zapewniono transport na miejsce badań. Całkowity koszt: 4.000,00 zł.