Ziemia Frysztacka

Witamy na stronie stowarzyszenia Ziemia Frysztacka. Głównym celem naszej organizacji jest promocja i działanie na rzecz naszej małej jakże piękniej ojczyzny czyli Gminy Frysztak.

15 gru 2008

Spróbuj trochę z siebie dać, tym co mają gorszy świat

Zadanie było realizowane w terminie od 06.10.2008. do 12.12.2008 r. Beneficjentką była osoba starsza, w wieku 82 lata, od wielu lat skazana na wózek inwalidzki, niezdolna do samodzielnej egzystencji. Osoba ta nigdy nie korzystała z żadnych form pomocy Opieki Społecznej. Chorą do tej pory zajmowała się wyłącznie mieszkająca z nią córka, jednak zakres koniecznej opieki nad chorą przekracza jej możliwości, ponieważ jest osobą pracującą. Sprawą najważniejszą było znalezienie odpowiedniej i wykwalifikowanej opiekunki domowej. W czasie realizacji usługi rodzina beneficjentki miała możliwość realizować codzienne obowiązki poza domem, bez uszczerbku na jakości opieki nad chorą. Usługa spotkała się z dużym zadowoleniem zarówno ze strony beneficjentki, jak i jej rodziny.
Całkowity koszt: 2.000,00 zł.