Ziemia Frysztacka

Witamy na stronie stowarzyszenia Ziemia Frysztacka. Głównym celem naszej organizacji jest promocja i działanie na rzecz naszej małej jakże piękniej ojczyzny czyli Gminy Frysztak.

15 gru 2008

Spróbuj trochę z siebie dać, tym co mają gorszy świat

Zadanie było realizowane w terminie od 06.10.2008. do 12.12.2008 r. Beneficjentką była osoba starsza, w wieku 82 lata, od wielu lat skazana na wózek inwalidzki, niezdolna do samodzielnej egzystencji. Osoba ta nigdy nie korzystała z żadnych form pomocy Opieki Społecznej. Chorą do tej pory zajmowała się wyłącznie mieszkająca z nią córka, jednak zakres koniecznej opieki nad chorą przekracza jej możliwości, ponieważ jest osobą pracującą. Sprawą najważniejszą było znalezienie odpowiedniej i wykwalifikowanej opiekunki domowej. W czasie realizacji usługi rodzina beneficjentki miała możliwość realizować codzienne obowiązki poza domem, bez uszczerbku na jakości opieki nad chorą. Usługa spotkała się z dużym zadowoleniem zarówno ze strony beneficjentki, jak i jej rodziny.
Całkowity koszt: 2.000,00 zł.

27 paź 2008

MOJE ZDROWIE W MOICH RĘKACH

Ciąg dalszy profilaktyki i badań lekarskich. Tym razem beneficjentami usługi byli mieszkańcy miejscowości Lubla, Stępina, Cieszyna oraz Huta Gogołowska – objęci opieką medyczną ośrodków zdrowia w Lubli i Stępinie, które otwarte są tylko dwa razy w tygodniu, przez kilka godzin.
Badania miały charakter profilaktyczny i mogli w nich uczestniczyć wszyscy chętni mieszkańcy tych miejscowości, bez ograniczeń wiekowych, czy wskazań lekarskich.
W ciągu dwóch niedziel wykonano łącznie 439 badań (cukier i cholesterol, PSA, TSH, osteoporoza), a dodatkowo BMI, EKG, spirometria, ciśnienie krwi. 32 kobiety w wieku 20 – 50 lat wykonały badanie USG piersi. W kilku przypadkach wykryto niepokojące stany chorobowe. Całkowity koszt : 12 250,00 zł.

20 sie 2008

Nie taki Pit straszny jak o nim mówią!

Usługa polegała na udzieleniu pomocy osobom bezrobotnym w 2008 roku, emerytom, rencistom oraz osobom o niskim statusie materialnym w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok. Samodzielne, poprawne wypełnienie PITa często stanowi dla nich problem, a ze względu na trudną sytuację materialną nie mają możliwości skorzystania z oferty biur rachunkowych.
W dniach 14 – 20 kwietnia zatrudniona księgowa przyjmowała dokumenty i wypełniała zeznania roczne zgłaszającym się beneficjentom. Działania te zostały poprzedzone akcją promocyjną polegającą na rozwieszeniu plakatów na terenie miejscowości Gminy Frysztak, zamieszczeniem ogłoszenia w Gazecie Frysztackiej oraz przekazaniem informacji o usłudze za pośrednictwem sołtysów oraz parafie.
Całkowity koszt: 1.290,00 zł.

16 cze 2008

Sprawdź swoje zdrowie!

Zadanie było realizowane w dniu 15-06-2008 r. Usługą zostały objęte rodziny zamieszkujące gminę Frysztak, które mają utrudniony dostęp do wykonania specjalistycznych badań medycznych i często borykają się z problemami materialnymi.
Z oferowanych badań skorzystało ponad 200 osób, zapisanych podczas wcześniejszej rejestracji. Ze względu na brak ograniczenia wiekowego z oferty skorzystali zainteresowani mieszkańcy, którzy w ramach standardowej opieki medycznej nie mają refundowanych badań profilaktycznych.
Przeprowadzono 354 badań w zakresie: spirometrii, osteoporozy, poziomu cholesterolu, poziomu cukru, PSA (prostaty), TSH (tarczycy), BMI. Umożliwiony był również kontakt z lekarzami specjalistami: pulmonologiem i lekarzem rodzinnym.
Całkowity koszt realizacji zadania 6 000,00 zł.

14 cze 2008

Wizyta u Niedźwiedzia - Wycieczka integracyjna dla uczniów szkół z Lubli, Frysztaka i Gogołowa do muzeum przyrodniczego w Krempnej.

12 czerwca 2008r. dzieci pod opieką przewodnika zwiedziły salę ekspozycyjną i obejrzały projekcję multimedialną. Kolejnym punktem wycieczki był Umieszcz, gdzie w stadninie koni przygotowany został piknik. Każde dziecko jeździło konno oraz zjadło gorący posiłek (kiełbasa z ogniska, chleb, herbata). Do dyspozycji był również plac zabaw. W wycieczce uczestniczyły dzieci z klas 4-6 wytypowane przez dyrekcje szkół z terenu gminy Frysztak w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Były to dzieci z biednych rodzin, często patologicznych, które na co dzień nie jeżdżą na szkolne wycieczki z przyczyn finansowych lub rodzinnych.
Całkowity koszt : 1 185,00 zł