18 paź 2010

Ekomuzeum - oferta Gminy na międzynarodowych targach

W dniach 13-16 października 2010 roku odbył się wyjazd studyjny do Hiszpanii związany z realizacją trzeciego etapu projektu Ekomuzea, zintegrowane obszary agroturystyczne i klastry jako narzędzia rozwoju i promocji regionów atrakcyjnych historycznie, kulturowo i przyrodniczo.

 Uczestnikami wyjazdu byli zaangażowani w projekt delegaci gmin Frysztak (Ziemia Frysztacka - stowarzyszenie promocji i rozwoju) i Rakszawa, przedstawiciele lidera projektu (Fundacji Bieszczadzkiej) oraz reprezentanci partnerów projektu (PART SA oraz INORDE). Program wizyty obejmował odwiedzenie kilku miejsc prezentujących efekty projektów realizowanych przez gospodarza wizyty – INORDE, uczestnictwo w międzynarodowych targach turystyki i termalizmu TERMATALIA 2010 – Expourense, a także spotkania z osobami odpowiedzialnymi za konkretne inicjatywy oraz z mieszkańcami, którzy rozwijają ofertę turystyczną prowincji Ourense dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej.
 postrzeżenia i wnioski z wizyty studyjnej zostaną wykorzystane przy opracowaniu modelowej koncepcji utworzenia i funkcjonowania ekomuzeów, która będzie efektem końcowym projektu.


Źródło: www.part.com.pl 

Projekt współfinansowany przez Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Komponentu II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w obszarze tematycznym - Działania na rzecz poprawy świadomości społecznej.
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

0 komentarze:

Prześlij komentarz