19 cze 2010

Program opieki nad osobą starszą „Pomóż innym cieszyć się życiem”

Projekt realizowaliśmy od 19.04.2010 r. do 18.06.2010 r. Beneficjentką była osoba starsza, niepełnosprawna, wymagająca stałej opieki. Zadnie polegało na zatrudnieniu osoby, która sprawowała opiekę nad beneficjentką podczas nieobecności jej córki. Do obowiązków opiekunki należało przygotowanie i podawanie posiłków, zmiana pozycji leżącej na siedzącą, sadzanie na wózek inwalidzki, udzielanie doraźnej pomocy.
Wartość projektu: 1800,00 zł.

0 komentarze:

Prześlij komentarz