17 maj 2010

Warsztat psychologiczny „Znajdź w sobie różę i pielęgnuj”

Projekt realizowaliśmy w dniach: 9 i 16 maja 2010 r. Usługa polegała na przeprowadzeniu dwóch pięciogodzinnych warsztatów psychologicznych dla kobiet – liderek Gminy Frysztak. Warsztat miał na celu dostrzeżenie mocnych stron i zasobów każdej z kobiet. Służył poszerzaniu ich wiedzy na swój temat i na temat swoich potrzeb.
W warsztatach uczestniczyło 23 kobiety. Były to zarówno członkinie stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, jak i kobiety niezrzeszone w żadnej organizacji, ale aktywnie pracujące w swoich środowiskach, działające na terenie naszej gminy.
Całkowity koszt 1650,00 zł.

0 komentarze:

Prześlij komentarz